Ondergrond kunstgras 2017-12-11T13:51:07+00:00

Ondergrond kunstgras

Het beste resultaat zal je bereiken door een stabiele, egale en voldoende waterdoorlatende ondergrond kunstgras aan te leggen. Afhankelijk van de bodemcondities is een stabiele laag van 5 tot 20 cm meestal voldoende als ondergrond kunstgras. Uiteraard zal zand of zwarte grond al snel verzakken, daarom verkiezen wij om het kunstgras op gestabiliseerde ondergrond te plaatsen. Dit wil zeggen dat we afhankelijk van de ondergrond, een stabilisé ofwel chape gebruiken, die licht gebonden is door cement, zodat we een stevige ondergrond bekomen die voldoende waterdoorlatend is.

Een extra voordeel van het gebruiken van stabilisé is dat ongedierte zoals woelratten, mollen,… geen kans krijgen om zich te nestelen onder de kunstgrasmat.

Roofing of tegels als ondergrond kunstgras

Ons kunstgras is ook een mooie oplossing voor het afwerken van een groendak, het maken van een terras of roofing op bestaande tegels.
Afhankelijk van het gebruik van uw dak terras, raden wij verschillende ondergrond kunstgras aan. Ook moet er altijd gezorgd worden voor een goede drainage van regenwater. Zo is het gebruik van drainage matten meestal nodig als kunstgras onderlaag en dit om kleine oneffenheden (naden) te verminderen en vooral een snel opdrogende afvoerende laag te creëren tussen kunstgras en dak dichting.

Kantopsluiting

Met alleen een stabiele, waterdoorlatende ondergrond kunstgras, bent u er nog niet. Om uw kunstgras mooi af te werken zorgt u ook het best voor een kantopsluiting rondom het kunstgras.

De kantopsluiting zorgt dat u mooi over het kunstgras kijkt en dat er minder snel verzakkingen komen in de stabilisatie laag.

Waterdoorlatende ondergrond

Waterdoorlaatbaarheid Stabilisé

Bekijk onderstaande video om te overtuigen dat een stabiele ondergrond van stabilisé ook goed waterdoorlatend is! Mits natuurlijk in de juiste mengverhouding met cement. Gelukkig weten onze medewerkers als geen ander hoe een optimale ondergrond kunstgras aan te leggen. Ecograss is niet voor niets de kunstgrasspecialist in Limburg!